Onze opleidingen richten zich op het verbeteren van governance & leiderschap in de publieke sector. Wij geloven dat de juiste leiders in de top van een organisatie het verschil kunnen maken en kunnen bijdragen aan een betere wereld ook voor toekomstige generaties.  

Kwetsbare planeet

We zijn ons steeds meer bewust dat we leven op een kwetsbare planeet waarvoor we verantwoordelijk zijn en waar ook in de toekomst voor iedereen een plek moet zijn. Wij geloven dat de juiste leiders in de top van een organisatie het verschil kunnen maken en kunnen bijdragen aan een betere wereld ook voor toekomstige generaties.

Duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit

Vraagstukken als duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit staan hoog op de agenda van maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om waarachtige leiders die niet vanuit ego of eigen gewin maar vanuit oprechtheid en intrinsieke maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan betere organisaties en daarmee aan een duurzame samenleving, waar plek is voor iedereen.

Waarachtig leiderschap

Met onze opleidingen willen we toezichthouders, bestuurders, directeuren en andere leidinggevenden het gedrag en de vaardigheden meegeven om vanuit een onderzoekende, lerende houding te groeien in waarachtig leiderschap waarmee ze binnen en buiten hun organisatie een positieve impact kunnen hebben en daarmee ook op de samenleving.

We werken met een team experts.

Tristan Vos.

Managing Director

Miranda Been.

Programma manager

Floortje van Tilburg.

Projectmanager

Anna Ermers.

Associate

Lilian Vos.

Governance Boardroom adviseur

Frédérique Bijl.

Boardroom dynamics Voorzitter RvT Cultuur

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Wij werken samen met ERLY

ERLY is sinds 1991 nauw betrokken bij het professionaliseren van organisaties binnen de publieke sector. ERLY heeft daarnaast de afgelopen jaren meer dan duizend toezichthouders, bestuurders en directeuren geplaatst in de publieke sector.
Public Academy en ERLY zetten met de opleidingen de volgende stap naar verdere professionalisering van de publieke sector.

0

Deelnemers

0

Opleidingen per jaar

0

Waarachtige gesprekken

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Onze docenten.

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Frédérique Bijl.

Boardroom dynamics Voorzitter RvT Cultuur

Eric Kemperman.

Integriteit en dillema’s Voorzitter RvC WoCo

Goos Minderman.

Gastdocent governance Voorzitter RvC WoCo

Hendrik van Moorsel.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg

Marianne Luyer.

Leiderschap

Léon Bobbe.

Voormalig bestuurder De Key Docent Strategie

Harry Platte.

Directeur-bestuurder Parteon

Private: Stefan van Schaik.

Bestuurder Wooncompagnie

Steven de Waal.

Governance

Marien de Langen.

vz RvT Humanitas

Martine van den Berg.

Trainer, coach

Rob Rötscheid.

Gastdocent

Bea Annot-Mekelenkamp.

Vz RvC IJsseldal Wonen, vz RvT Vogellanden

Mohamed Acharki.

Bestuurder Rochdale

Gea Sijpkes.

Bestuurder WZC Humanitas

Arnoud Klerkx.

Docent Digitalisering

Theo Schraven.

Good governance, bestuursadviseur Zorg

Peter Knuvers.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg/WoCo

Cees van Boven.

Bestuurder Woonzorg

Rinda den Besten.

Bestuurder

Muriëlle van der Voort.

Bestuurder Nuovo Scholengroep

Lilian Vos.

Governance Boardroom adviseur

Alumni

Public Academy heeft een groot netwerk van alumni waarvan het overgrote deel een positie als bestuurder of toezichthouder bekleed. Een aantal keer per jaar organiseert Public Academy voor haar alumni themabijeenkomsten.

Door de samenwerking met ERLY staat u daarnaast in direct contact met een van de grootste werving & selectiebureaus voor toezichthouders in de publieke sector.

Accreditaties

De opleidingen van Public Academy worden door de diverse beroepsorganisaties erkend.

Na afronding van de opleiding ontvang je een gecertificeerd diploma. Public Academy voldoet aan de voorwaarden die Aedes, NBA en VTW stellen aan de toekenning van PE-punten. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.