Waarom een opleiding bij Public Academy?

Focus op de Publieke Sector

Gedrag en zelfreflectie staan centraal

Concrete dilemma’s en casuïstiek

Diversiteit van deelnemers en volop interactie

Ervaren toezichthouders en bestuurders als docenten

Alleen voor echte wereldverbeteraars

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Veelgestelde vragen.

De opleidingen van Public Academy staan juist ook open voor mensen uit het bedrijfsleven. Na afronding van een opleiding zullen deelnemers uit het bedrijfsleven bekend zijn met de maatschappelijke uitdagingen waar de publieke sector voor staat. De opleidingen bieden inzicht in de wereld van de non-profit sector. Veel alumni van Public Academy hebben inmiddels een positie als bestuurder of toezichthouder bij een maatschappelijke organisatie.

De opleidingen van Public Academy staan juist ook open voor mensen uit het bedrijfsleven. Na afronding van een opleiding zullen deelnemers uit het bedrijfsleven bekend zijn met de maatschappelijke uitdagingen waar de publieke sector voor staat. De opleidingen bieden inzicht in de wereld van de non-profit sector. Veel alumni van Public Academy hebben inmiddels een positie als bestuurder of toezichthouder bij een maatschappelijke organisatie.

Onze opleidingsprogramma’s komen in aanmerking voor een STAP-budget. Alle informatie over het STAP-budget, de aanvraagprocedure en voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV. Wil je het STAP-budget aanvragen? Meld je dan eerst aan voor een van onze opleidingen. De inschrijvingsbevestiging is nodig om je aanvraag te kunnen indienen. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

De opleiding richt zich zowel op zittende commissarissen die zich verder willen verdiepen in hun rol als toezichthouder als op nieuwe en aankomende commissarissen zodat ze vanaf dag één als volwaardig toezichthouder kunnen meedraaien in de raad.

Contact Heb je nog vragen over onze opleidingen? Stel ze direct.