Voor Zaam Wonen zoekt erly een energieke directeur-bestuurder die samen met de medewerkers verder bouwt aan een netwerkorganisatie

Profiel.

Zaam Wonen zoekt een moderne bestuurder met een frisse blik op de volkshuisvestelijke opgave die open staat voor kansen die zich in de buitenwereld voordoen. Iemand die werkt vanuit de ‘bedoeling’, met hart voor de huurders en die mee kan en wil gaan in de nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Passend bij Zaam Wonen is een bestuurder met een open, verbindende persoonlijkheid die zich goed kan inleven in de situatie van (aankomende) huurders. Iemand die intern en extern kan én wil samenwerken, de binnen- en buitenwereld met elkaar verbindt.

De directeur-bestuurder is het boegbeeld van Zaam Wonen en voor alle partijen herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. Hij/zij is gericht op samenwerking en zet de bestaande samenwerking met de Huurdersbelangenvereniging Stein-Born op dezelfde voet voort.

De bestuurder is in staat de uitgezette koers te vertalen naar concrete keuzes op het gebied van beschikbaarheid, kwaliteit c.q. verduurzaming en betaalbaarheid zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen. Hij/zij geeft kaders en stimuleert het MT en medewerkers om ook extern zichtbaar te zijn en een betrokken rol te pakken. 

Competenties.

De nieuwe directeur-bestuurder van Zaam Wonen beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Heeft bij voorkeur kennis van en een duidelijke visie op volkshuisvesting en de uitdagingen die daarbij horen;
  • Is een verbindend persoon: open, zichtbaar op de werkvloer en toegankelijk;
  • Geeft ruimte aan medewerkers en krijgt er energie van medewerkers te coachen, inspireren en motiveren;
  • Heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en de rollen en verhouding tussen bestuurder en RvC;
  • Zoekt actief de samenwerking op met gemeenten en met andere maatschappelijke partners in de regio;
  • Toont daadkracht in besluitvorming, staat open voor argumenten van anderen en durft, indien nodig, moeilijke keuzes te maken en kan dit ook uitleggen;
  • Heeft een sterk ontwikkeld moreel kompas.

Over de organisatie

Zaam Wonen | Stein

Reggewoon is een actieve, duurzame woningcorporatie met ruim 5.100 woningen. Zij is de grootste aanbieder van sociale huurwoningen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.