Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Maasdriel is erly op zoek naar een toezichthouder met kennis van financiën en bedrijfsvoering

Profiel.

In verband met de recente uitbreiding van de RvC met een extra lid en conform het rooster van aftreden ontstaan per 1 januari 2025 drie vacatures in de RvC. Twee van de drie nieuwe leden zullen worden benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Bommelerwaard (HVB).

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoeringfinanciering en de financiële continuïteit van een woningcorporatie;
  • Kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
  • Kennis heeft van en inzicht heeft in de financiële risico’s voor de corporatie, o.m. op het terrein van treasury, exploitatie en risicomanagement;
  • Inzicht heeft in de specifieke eisen die gesteld worden door externe toezichthouders als ministerie, WSW en accountant;
  • Als klankbord kan optreden op financieel gebied richting RvC-leden en de organisatie;
  • Een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de accountant;
  • Achter de cijfers weet te kijken, een brede generalistische blik heeft, ook op niet-financiële onderwerpen.

Over de organisatie

Woningstichting Maasdriel | Kerkdriel

Woningstichting Maasdriel is een compacte, lokaal verankerde woningcorporatie in Kerkdriel met ca. 1.000 vhe. Zij willen zo goed mogelijk inspelen op wat er speelt in de dorpen en buurten in Maasdriel.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.