Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting SWZ is ERLY op zoek een stevige en sociaal betrokken voorzitter met een actief netwerk in Zwolle

Profiel.

Een stevige en sociaal betrokken voorzitter met een actief netwerk in Zwolle

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bewaakt of SWZ goed wordt bestuurd. De hoofdvraag is: heeft de corporatie een visie ontwikkeld samen met de andere partijen (zoals huurders en de gemeente), en leeft ze daar vervolgens ook naar. Hierbij gaat het over de bouw van voldoende betaalbare woningen, goede exploitatie daarvan, voldoende aandacht voor maatschappelijke taken, beheersing van de risico’s en het vakkundig aansturen van de organisatie.

Conform het rooster van aftreden ontstaan er in verband met het aflopen van de zittingstermijn in september 2024 twee vacatures in de Raad van Commissarissen:

 • Een voorzitter Raad van Commissarissen
 • Een lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel

Profiel

Voor de positie van Voorzitter voor de Raad van Commissarissen zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten die in staat zijn als verbinder de RvC te inspireren, een waardevolle sparringpartner te zijn voor de bestuurder en die vanuit de voorzittersrol goed de contacten kan onderhouden met de stakeholders van SWZ.

Persoonlijkheid en competenties.

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • ervaring heeft als toezichthouder, bij voorkeur in de vastgoedsector en/of volkshuisvesting;
 • brede bestuurlijke en/of managementervaring heeft;
 •  het Zwolse netwerk kent en bij voorkeur ook een landelijk netwerk heeft;
 • kennis heeft van governance vraagstukken, oog heeft voor het governance proces en de rol van de RvC;
 • affiniteit heeft met vastgoedontwikkeling;
 • affiniteit heeft met de huurders in de sociale huur, en de verschillende doelgroepen daarbinnen;
 • als sparringpartner en klankbord fungeert voor de bestuurder;
 • gevoel heeft voor maatschappelijke verhoudingen en het samenspel tussen RvC en bestuurder snapt;
 • zich opstelt als verbinder en actief de sfeer en ontwikkeling bewaakt van de individuele leden en het team van de RvC;
 • nieuwsgierig en open minded is, met voldoende aandacht voor andere en soms afwijkende meningen;
 • voldoende tijd aan de voorzittersfunctie kan besteden.

Over de organisatie

Woningstichting SWZ | Zwolle

Woningstichting SWZ is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 7.500 goede en betaalbare woningen. Zij heeft oog voor de individuele huurders en investeert niet alleen in de woningen, onderhoud en verduurzaming, maar ook in leefbare wijken.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.