Voor de Raad van Commissarissen van SWZ zijn wij op zoek naar een enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en hart voor de huurders

Profiel.

Enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting en hart voor de huurders

Conform het rooster van aftreden ontstaan er in verband met het aflopen van de zittingstermijn in september 2024 twee vacatures in de Raad van Commissarissen van Woningstichting SWZ:

  • Een lid Raad van Commissarissen op voordracht van huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel
  • Een voorzitter Raad van Commissarissen

De Woonkoepel

Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van SWZ en komt op voor de belangen van de huurders. De afspraken tussen De Woonkoepel en SWZ zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking verloopt doorgaans goed.
Het bestuur overlegt regelmatig met de verschillende bewonerscommissies. Daarnaast overlegt De Woonkoepel regelmatig met de Bewonersraad van Delta Wonen en de Huurdersraad van Openbaar Belang om waar mogelijk samen op te trekken in het belang van Zwolse huurders.

Over de organisatie

Woningstichting SWZ | Zwolle

Woningstichting SWZ is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 7.500 goede en betaalbare woningen. Zij heeft oog voor de individuele huurders en investeert niet alleen in de woningen, onderhoud en verduurzaming, maar ook in leefbare wijken.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.