Voor Reggewoon zoekt erly een energieke bestuurder die samen met het MT bouwt aan een duurzame toekomst

Profiel.

Reggewoon zoekt een moderne bestuurder met een hart voor volkshuisvesting en een frisse blik op de volkshuisvestelijke opgave. Iemand die open staat voor de sociale context en gericht is op samenwerking, zowel intern als met de maatschappelijke partners. Een bestuurder die zich goed inleeft in de positie van huurders en affiniteit heeft met de regio en die mee kan en wil gaan in nieuwe ontwikkelingen in de sector.

De nieuwe bestuurder heeft samen met het MT de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de organisatie zich verder doorontwikkelt. Als bestuurder ben je daarbij de inspirator en aanjager in een organisatie waar de verantwoordelijkheden laag liggen en in alle lagen worden opgepakt. Als bestuurder ben je initiatiefrijk, besluitvaardig en daadkrachtig, je neemt de medewerkers daarin mee en motiveert het team om samen te bouwen aan de toekomst. De hoge ambities op het terrein van duurzaamheid en maatschappelijke prestaties zet je met de organisatie om in haalbare doelstellingen. Je hebt daarnaast gevoel voor de Twentse humor en cultuur.

De bestuurder stimuleert het MT en de medewerkers door een enthousiaste, open houding en door het geven van vertrouwen. Met nieuwsgierigheid en reële ambities werk je met de medewerkers van Reggewoon aan de toekomst van duurzaam en betaalbaar wonen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden en in deze regio. 

Competenties.

De nieuwe directeur-bestuurder van Reggewoon beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Heeft een duidelijke visie op de volkshuisvestelijke opgave en is in staat koers uit te zetten;
  • Is een verbindend persoon: aanwezig, open, zichtbaar, betrouwbaar en benaderbaar;
  • Is in staat om op inspirerende wijze en met een frisse blik de ontwikkeling van de organisatie en haar doelstellingen verder vorm te geven en daarbij MT en medewerkers te coachen, inspireren en motiveren en de kans te geven om te groeien;
  • Is doortastend en besluitvaardig en neemt de organisatie daarin mee;
  • Zoekt actief de samenwerking op met gemeenten en met andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarbij als boegbeeld voor de organisatie;
  • Kan samen met de organisatie ambities op het gebied van duurzaamheid verder verwezenlijken;
  • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt de huurdersorganisaties daarbij als gesprekspartner;
  • Heeft affiniteit met de Twentse cultuur.

Over de organisatie

Reggewoon | Nijverdal

Reggewoon is een actieve, duurzame woningcorporatie met ruim 5.100 woningen. Zij is de grootste aanbieder van sociale huurwoningen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.