Voor de Raad van Commissarissen van Ons Huis is ERLY op zoek naar een mensgerichte toezichthouder met kennis van HR en organisatieontwikkeling en met een breed maatschappelijk netwerk 

Over de organisatie

Ons Huis | Enschede

Woningstichting Ons Huis heeft ruim 5.000 woningen verspreid over Enschede. Dagelijks werken zo’n 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave onder het motto “Wonen doen we samen”.