Voor de Raad van Commissarissen van MaasWonen is ERLY op zoek een verbindend voorzitter met toezichthoudende ervaring en een financiële achtergrond

Profiel.

Een verbindend voorzitter met toezichthoudende ervaring en een financiële achtergrond

De RvC van MaasWonen is op zoek naar een voorzitter RvC die past bij een kleine organisatie met een complexe opgave op het gebied van ouderenhuisvesting. Een voorzitter die denkt vanuit de inhoud en niet dominant, maar ‘ín stilte’ gezaghebbend is.

Profiel

De nieuwe voorzitter is pragmatisch, een goede sparringpartner voor de bestuurder en in staat het team van de RvC optimaal te laten functioneren. Daarnaast is kennis van financiële verslagleggingen en inzicht in vraagstukken rond bedrijfsvoering, financiering en de financiële continuïteit van een woningcorporatie van belang.

Dat vraagt van de voorzitter dat deze:

 • ruime ervaring heeft als toezichthouder c.q. voorzitter en een brede financiële achtergrond heeft;
 • bij voorkeur kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen;
 • kennis heeft om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
 • ervaring heeft met strategische investeringsbeslissingen, scenario’s doorrekenen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • kennis heeft van governance vraagstukken, oog heeft voor het governance proces en de rol van de RvC;
 • kennis heeft van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • gevoel heeft voor maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met de corporatiesector en haar doelgroep;
 • het samenspel tussen RvC en bestuurder snapt en samen met de bestuurder de agenda verzorgt en bewaakt;
 • de vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leidt in een open sfeer met optimale participatie van alle deelnemers;
 • zich opstelt als verbinder en actief de sfeer en de teamgeest ontwikkelt en bewaakt binnen de RvC;
 • nieuwsgierig en open minded is met voldoende aandacht voor andere en soms afwijkende meningen;
 • de verantwoordelijkheid neemt van het continue verbeteren van het functioneren van de RvC, inclusief de zelfevaluatie
 • voldoende tijd aan de voorzittersfunctie kan besteden en zich in voorkomende gevallen snel beschikbaar kan maken.

Persoonlijkheid en competenties.

Voor de positie van voorzitter RvC zijn wij op zoek naar een betrokken kandidaat die beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Is als persoon toegankelijk, verbindend en aanspreekbaar en benaderbaar;
 • Vervult als voorzitter een voorbeeldfunctie voor toezicht ‘nieuwe stijl’’;
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen en beschikt over een goed afgesteld moreel kompas;
 • Is goed in staat om binnen een collegiaal team te opereren, doorziet de dynamiek van een kleine organisatie en heeft
  affiniteit met ouderenhuisvesting;
 • Is kritisch, luistert goed en kan de goede vragen stellen en durft door te vragen, schroomt daarbij niet om zaken te
  benoemen;
 • Weet belangen tegen elkaar af te wegen en op bestuurlijk niveau te schakelen tussen verschillende disciplines en
  onderwerpen;
 • Is zakelijk en heeft ook oog voor menskant en kan relativeren;
 • Weet vanuit een frisse blik buiten bestaande kaders te denken en externe ontwikkelingen voor MaasWonen te duiden;
 • Beschikt als woordvoerder vanuit de RvC over uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring als voorzitter van een Raad van Commissarissen is een pre.

Over de organisatie

MaasWonen | Rotterdam

MaasWonen is een relatief kleine, zelfstandige corporatie voor ouderenhuisvesting in Rotterdam en biedt ouderen en kwetsbaren, met een laag inkomen, een thuis waar ze veilig en comfortabel oud kunnen worden.

Lees meer over MaasWonen op www.maaswonen.nl

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.