Voor l’escaut zoekt ERLY een mens- en resultaatgerichte bestuurder die samen wil werken aan een duurzame en inclusieve leefomgeving

Profiel.

We zoeken een mensgerichte bestuurder met een duidelijke visie op de volkshuisvestelijke opgaven. Iemand met een sociaal hart die betrokken is bij huurders en echt werkt vanuit ‘de bedoeling’. De nieuwe bestuurder omarmt de ingezette strategische koers en geeft daar verder invulling aan samen met het MT en de organisatie.

De Directeur-bestuurder heeft samen met het managementteam de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de l’escaut zich verder door ontwikkelt. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische en financiële doelstellingen en de  maatschappelijke prestaties van l’escaut.

Je ziet kansen en mogelijkheden en bent in staat om die te vertalen naar beleid voor de corporatie zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen. Je stuurt op resultaten en bent verantwoordelijk voor het behalen van de realisatie-index. Je bent als bestuurder het boegbeeld van de organisatie die voor alle partijen herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar is.

Functie-eisen.

De nieuwe directeur-bestuurder van l’escaut beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Heeft kennis van en een duidelijke visie op volkshuisvesting en de uitdagingen die daarbij horen;
  • Is een verbindend persoon: open, zichtbaar op de werkvloer en benaderbaar;
  • Is in staat om medewerkers te coachen, inspireren en motiveren en de kans te geven om te groeien;
  • Heeft empathisch vermogen, is oprecht geïnteresseerd en neemt mensen mee;
  • Is besluitvaardig, staat open voor argumenten van anderen en durft, indien nodig, moeilijke beslissingen te nemen;
  • Heeft ervaring scherp te sturen en keuzes te maken zowel op financieel als maatschappelijk rendement;
  • Heeft een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
  • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt de Huurdersvereniging l’escaut als gelijkwaardige gesprekspartner;
  • Is enthousiastenergiek en brengt humor mee;
  • Is bereid de Zeeuwse cultuur te ervaren en binding met de regio aan te gaan.

Over de organisatie

l'escaut | Vlissingen

l‘escaut is een betrokken en toonaangevende woningcorporatie met ruim 6.000 verhuureenheden in Vlissingen en Oost-Souburg die zich inzet voor het bieden van betaalbare woningen.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.