Profiel.

Onder andere door de vergrijzing groeit de behoefte aan huurwoningen die geschikt zijn voor verschillende levensfasen. Om aan deze (toekomstige) behoeften te voldoen wil Laurentius nog beter aansluiten bij de wensen van (toekomstige) bewoners. De nieuwe commissaris op voordracht van de Huurderskoepel heeft een sociaal-maatschappelijk profiel, bij voorkeur op het gebied van wonen en zorg.

Voor de Raad van Commissarissen van Laurentius is erly op zoek naar een verbindend en toegankelijke toezichthouder met sociaal-maatschappelijk profiel en hart voor huurders die:

 • betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
 • ervaring heeft met bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen, vrijwilligerswerk en mantelzorg;
 • op de hoogte is en oprecht geïnteresseerd is wat een huurdersorganisatie doet;
 • erop toeziet dat de Huurderskoepel gerespecteerd wordt en bereid is met de Huurderskoepel te overleggen;
 • het leuk vindt om informele contacten met de huurders te onderhouden;
 • kennis heeft van (toekomstige) rollen van corporaties zoals ontwikkelingen van de woningmarkt, leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie en bijzondere woonvormen;
 • visie heeft op samenwerking met corporaties en andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt;
 • een beeld heeft van demografische en samenlevingsontwikkelingen;
 • weet wat er speelt in het werkgebied en de relatie kan leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders;
 • affiniteit heeft met de regio.

Persoonlijkheid en competenties.

Voor de positie van huurderscommissaris bij Laurentius zoeken we een toezichthouder die beschikt over de volgende competenties:

 • mensenmens; sociaal, open en benaderbaar;
 • empathisch vermogen en begaan met de huurders;
 • verbindend en legt makkelijk contacten;
 • nieuwsgierig, gaat open een gesprek in en weet ook ruimte te geven;
 • positief kritisch, kan de goede vragen stellen en durft door te vragen;
 • durft anders te denken en andere gezichtspunten in te brengen;
 • kan goed luisteren;
 • goed ontwikkeld moreel kompas;
 • relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Over de organisatie

Laurentius | Breda

Laurentius is een woningbouwvereniging met ongeveer 8.600 huurwoningen in Breda en de omliggende dorpen. Dagelijks werken ongeveer 90 betrokken en enthousiaste medewerkers aan de maatschappelijke opdracht om voor voldoende kwalitatief goede woningen te zorgen.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.