Voor de Woningstichting in Wageningen zoekt erly een cultuurdrager die op verbindende en inspirerende wijze sturing kan geven aan ingezette organisatieontwikkeling

Profiel.

Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van het beleid van de Woningstichting en leg je verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Als boegbeeld van de organisatie draag je zowel intern als extern de koers, missie en visie uit. Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het managementteam en geeft leiding aan het managementteam, Strategie en Bestuurssecretariaat.

Als bestuurder draag je ten eerste zorg voor de interne organisatie en zorg je voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij de gemeente en andere samenwerkingspartners.

Je hebt daarnaast oog voor externe ontwikkelingen en signalen en vertaalt deze naar de organisatie van de Woningstichting.

Competenties.

Gelet op de opgaven waar de Woningstichting voor staat, zoeken wij een bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • Brede kennis van, en een visie op, de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties
 • Goed in staat om op inspirerende wijze leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van de proces gestuurde organisatie
 • Weet vanuit visie en energie mensen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en kansen
 • Weet nieuwe ontwikkelingen (bv. NPA, stikstof, netcongestie, stijging bouwkosten, beperkte beschikbaarheid grond) in de corporatiesector goed te vertalen naar gevolgen en opgaven voor de Woningstichting en haar lokale situatie;
 • In staat om zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren
 • Oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement
 • Zorgt samen met het managementteam voor een goede interne afstemming tussen de verschillende afdelingen 
 • In staat om op verschillende niveaus contacten te leggen en te onderhouden
 • Levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de Foodvalley regio 
 • Draagt zorg dat het huidige positieve imago van de Woningstichting wordt gecontinueerd
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen

Over de organisatie

de Woningstichting | Wageningen

De Woningstichting is een bijna 5.200 woningen en 700 andere verhuureenheden de grootste verhuurder van Wageningen. Daarmee draagt ze een grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in deze regio. De missie van de Woningstichting is: ‘Samen thuis in de buurt’.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct.