De huidige voorzitter is steeds meer een regisseur van het team en opereert in een complex krachtenveld. Dat vraagt om inspiratie en reflectie.

Opleidingsdata

Nog te bepalen

PE punten

10 PE punten

Omvang

4 dagdelen

Investering

€1.390,- (excl. BTW)

In deze interactieve leergang staan we niet alleen stil bij de veranderende rol van de voorzitter in de RvC, maar ligt ook het accent op het leiderschap van de voorzitter en hoe deze kan sturen om de raad als team goed te laten functioneren. Tijdens de leergang is volop ruimte voor het delen en bespreken van eigen praktijkervaringen en vragen met collega-voorzitters.

Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen voor de rol en verwachtingen van de voorzitter? Hoe kun je het beste in het krachtenveld van stakeholders als voorzitter opereren, welke stijl van leidinggeven hanteer je als voorzitter en welke normen en waarden staan daarbij centraal? Dit vraagt om inspiratie en reflectie. In de leergang wordt veel gewerkt met casuïstiek en eigen inbreng van de deelnemers om jouw functioneren als voorzitter op onderdelen te verbeteren.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en inzicht in het krachtenveld van stakeholders

  • Verschillende rollen van de voorzitter en de toenemende eisen en verwachtingen;
  • Veranderende uitdagingen voor de voorzitter;
  • De voorzitter als verbindingsschakel en kop van jut
  • Het krachtenveld van stakeholders en de rol van voorzitter.

Dag 2: Waardegericht voorzitterschap en boardroomdynamics

  • Welke waarden en normen hanteer je? Wat zijn je eigen kernwaarden?
  • Samenspel tussen de raad en het bestuur
  • Hoe te sturen op interactie?
  • Omgaan met weerstanden en conflicten.

De 2-daagse leergang is voor zittende en nieuwe voorzitters Raad van Commissarissen.Public Academy stelt de groep van deelnemers met zorg samen op basis van cv, motivatie en een kennismakingsgesprek. De groep deelnemers wordt per lichting bewust klein gehouden zodat er maximale interactie is en er volop ruimte is voor reflectie en het delen van ervaringen.

Good governance is actueler dan ooit! Het besef dat het grootste risico voor organisaties in de top zit is inmiddels breed doorgedrongen. Door de groeiende aandacht voor de verantwoordelijkheden van commissarissen en de verscherpte wetgeving is de rol van voorzitters veranderd. De nieuwe voorzitter heeft actuele en specifieke kennis over de sector en alle essentiële thema’s, een brede maatschappelijke interesse, relevante ervaring en een professionele en integere houding. In deze leergang komen al deze onderwerpen aan bod.

De 10 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 1.950,- exclusief BTW.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

Highlights

Ervaren voorzitters als docent

Inzicht veranderende voorzittersrol

Reflectie op eigen rol als voorzitter

Zicht op krachtenveld stakeholders

Uitwisseling ervaringen

Inspiratie en interactie

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Docenten.

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Bea Annot-Mekelenkamp.

Vz RvC IJsseldal Wonen, vz RvT Vogellanden

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze verdiepingsleergang? Schrijf je direct in.