Moreel kompas en lange termijn waardecreatie zijn van belang om te komen tot echt duurzaam toezicht.

Startdatum

De opleiding wordt begin 2025 weer gepland

PE-punten

21 PE punten

Locatie

Baarn

Investering

€ 2.450,- (excl. BTW)

Gereduceerd tarief voor onze alumni: € 1.950,- (excl. BTW)

In deze verdiepingsleergang voor ervaren toezichthouders gaan we op zoek naar hoe je als toezichthouder bij kunt dragen aan het creëren van waarde voor de langere termijn. Daarnaast verkennen we hoe je vanuit jouw eigen moreel kompas en intrinsieke normen en waarden duurzaam toezicht vorm kunt geven. Ook bieden we aan de hand van concrete casuïstiek handvaten hoe je zelf als toezichthouder daadwerkelijk invulling kunt geven aan duurzaam toezicht en staan we stil bij vragen zoals “hoe geven we invulling aan de verwachtingen die de maatschappij van ons heeft?” en “hoe leggen we hierover ook op langere termijn verantwoording af?”

De ontwikkelingen in governance gaan snel en er is steeds meer behoefte aan toezicht dat duurzaam is en oog heeft voor langere termijn doelen. Toezicht dat verantwoording durft af te leggen zowel aan interne als externe (toekomstige) stakeholders. Toezicht dat vanuit intrinsieke waarden en rentmeesterschap een hoger ethisch doel nastreeft en daarmee zowel de eigen organisatie als de samenleving dient. Toezichthouders die vanuit een eigen moreel kompas en op basis van eigen gedrag een voorbeeldfunctie hebben. In deze opleiding wordt op al deze onderwerpen ingegaan aan de hand van theorie en praktijk.

Het programma voor de opleiding is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit drie modules verdeeld over drie dagen:

  • Module 1: Toezicht vanuit Moreel Kompas
  • Module 2: Toezicht op nieuwe Samenwerkingsverbanden
  • Module 3: Toezicht op Duurzaamheid

De verdiepingsleergang is bedoeld voor onze alumni en ervaren toezichthouders die vanuit hun eigen moreel kompas invulling willen geven aan hun toezichthoudende functie en vanuit rentmeesterschap willen bijdragen aan lange termijn waarde creatie. Toezichthouders die echt van betekenis willen zijn en bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoording ook op langere termijn.

 

Topdocenten die zelf een intrinsieke visie hebben op waardengericht en duurzaam toezicht nemen je aan de hand van hun jarenlange ervaring mee in casus over hoe je daadwerkelijk invulling kunt geven aan toezicht vanuit rentmeesterschap. Ook ethische dilemma’s en vraagstukken rond legitimiteit en verantwoording aan interne en externe stakeholders komen daarbij uitgebreid aan de orde.

De 21 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 2.450,- exclusief btw.
Onze alumni kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 1.950,- exclusief btw.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

 

Duurzaam toezicht

Toezicht vanuit rentmeesterschap

Lange termijn waardecreatie

Ethische dilemma’s en vraagstukken

Moreel kompas

Verantwoording en legitimiteit

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Docenten.

Marianne Luyer.

Leiderschap

Steven de Waal.

Governance

Cor van Montfoort.

Lid Onderwijsraad, senior onderzoeker VU en TU

Goos Minderman.

Gastdocent governance Voorzitter RvC WoCo

Gerard van Bortel.

Ass. professor Housing Management

Annelinda van Dijck-van Eck

Toezichthouder

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.