De nieuwe generatie toezichthouders opereert vanuit intrinsieke waarden en streeft een hoger ethisch doel na waarmee zowel de eigen organisatie als de samenleving is gediend.

Startdata

woensdag 10 april 2024 Vol

vrijdag 7 juni 2024 Wachtlijst

vrijdag 13 september 2024

vrijdag 27 september 2024

vrijdag 22 november 2024

PE-punten

6 modules
12 dagdelen
36 PE-punten

Locatie

Baarn

Investering

€ 5.450,- (excl. BTW)

Deze geaccrediteerde opleiding geeft u een brede basis om uw rol als toezichthouder goed in te kunnen vullen. Een toezichthoudende positie in de zorg, welzijn, onderwijs en/of woningcorporatie is een uitdagende en leerzame ervaring; als toezichthouder wordt u geconfronteerd met een ingewikkeld speelveld waar zowel maatschappelijke als financiële belangen een grote rol spelen. Tijdens de opleiding krijgt u inzicht in de rol van commissaris, het functioneren van de raad als team en de samenwerking met de bestuurder(s) en stakeholders.

Met de Opleiding Commissaris Publieke Sector willen wij niet alleen een bijdrage leveren aan het professionaliseren van het toezicht maar ook een nieuwe generatie toezichthouders opleiden die vanuit intrinsieke waarden een hoger ethisch doel nastreeft en daarmee zowel de eigen organisatie als de samenleving dient. Toezichthouders die vanuit een eigen moreel kompas toezichthouden en op basis van eigen gedrag een voorbeeldfunctie kunnen hebben.

De opleiding richt zich zowel op zittende commissarissen die zich verder willen verdiepen in hun rol als toezichthouder als op nieuwe en aankomende commissarissen. Deelnemers beschikken over een bestuurlijk werk- en denkniveau en zijn veelal afkomstig uit het bedrijfsleven, de non-profit sector en (lokale) overheid. Public Academy stelt de groep van deelnemers met zorg samen op basis van cv, motivatie en een kennismakingsgesprek. De groep deelnemers wordt per lichting bewust klein gehouden zodat er maximale interactie is en er volop ruimte is voor reflectie en het delen van ervaringen.

De opleiding bestaat uit zes modules verspreid over twaalf dagdelen. In de opleiding wordt zowel theoretisch als aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uitgebreid stil gestaan bij onder meer de ontwikkelingen van het toezicht in de publieke sector, de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, governance codes, risico’s en dilemma’s binnen de raad, financieel toezicht en de boardroom dynamics.

Dagdelen 1 & 2: Toezicht in de publieke sector
Dagdelen 3 & 4: Rol en verantwoordelijkheden RvC
Dagdelen 5 & 6: Do’s en don’ts binnen de RvC
Dagdelen 7 & 8: Financieel toezicht in de publieke sector
Dagdelen 9 & 10: Boardroom dynamics en interventietechnieken
Dagdelen 11 & 12: Een positie als toezichthouder

Voorafgaand aan de start van het programma plannen we een intake gesprek met een van onze senior adviseurs waarin onder andere je leerdoelen worden besproken en we afstemmen of je goed aansluit bij het deelnemersprofiel van de opleiding.

De inhoudelijke modules in de opleiding worden begeleid door bevlogen en vooraanstaande docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder in de publieke sector en vanuit eigen praktijkervaring casus inbrengen en behandelen. Dit biedt de garantie van een combinatie van theorie en praktijk. Aan de hand van deze concrete praktijkvoorbeelden en dilemma’s wordt onder andere ingegaan op de rol van de commissaris, het functioneren van de raad als team, het samenspel met de bestuurder en andere stakeholders.

Naast de inhoudelijke modules wordt gedurende de opleiding in een boardroomsimulatie met een groep deelnemers als Raad van Commissarissen samengewerkt. In deze simulaties ervaar je hoe het is om als toezichthouder afwegingen te maken en tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Bij de afsluiting van de opleiding worden de opgedane ervaringen van de deelnemers met het functioneren als raad onder professionele begeleiding gedeeld en besproken.

De 36 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een gecertificeerd diploma. Public Academy is door Cedeo erkend en scoort hoog op criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering

Je investering bestaat uit een deelname fee van € 5.450,- exclusief BTW.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, en lunch.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Highlights

Inzicht in de rol van commissaris in publieke sector

Toezichthouden vanuit moreel kompas

Boardroom simulaties

Ervaren toezichthouders behandelen concrete casuïstiek

Casuïstiek uit de praktijk

Geaccrediteerde opleiding

Docenten.

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Frédérique Bijl.

Boardroom dynamics Voorzitter RvT Cultuur

Eric Kemperman.

Integriteit en dillema’s Voorzitter RvC WoCo

Peter Knuvers.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg/WoCo

Theo Schraven.

Good governance, bestuursadviseur Zorg

Goos Minderman.

Gastdocent governance Voorzitter RvC WoCo

Hendrik van Moorsel.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg

Marianne Luyer.

Leiderschap

Lilian Vos.

Governance Boardroom adviseur

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.