De ontwikkelingen in de publieke sector vragen steeds meer om nieuw leiderschap: bestuurders die authentiek en verbindend zijn en visie hebben op de complexiteit van het maatschappelijke speelveld.

Startdatum

 • Woensdag 26 juni 2024  nog enkele plaatsen beschikbaar
 • Woensdag 6 november 2024

PE punten

 • Basisopleiding: 46 PE-punten
 • Basisopleiding inclusief specialisatie en meeloopstage: 60 PE-punten

Locatie

Baarn

Investering

 • Basisopleiding: € 6.450,- (excl. BTW)
 • Opleiding inclusief specialisatie en meeloopstage: € 8.450,- (excl. BTW)

 

Met de Bestuurdersopleiding leiden wij een nieuwe generatie bestuurders op voor o.a. zorg, onderwijs en woningcorporaties. Bestuurders die vanuit intrinsieke waarden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en die vanuit de maatschappelijke bedoeling van de organisatie bouwen aan een duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De ontwikkelingen in de publieke sector vragen steeds meer om nieuw leiderschap: bestuurders die authentiek en verbindend zijn en visie hebben op de complexiteit van het maatschappelijke speelveld. Een speelveld dat bovendien meer behoefte heeft aan nieuwe oplossingen, nieuwe organisatievormen en nieuwe samenwerkingsverbanden. In onze opleiding wordt inzicht geboden in dit speelveld en de wijze waarop met de uitdagingen daarin vanuit waarachtig leiderschap kan worden omgegaan.

De basisopleiding bestaat uit 7 modules verspreid over 14 dagdelen met een ochtend- en middagprogramma. Je wordt door ervaren bestuurders uit verschillende maatschappelijke sectoren meegenomen in de bestuurlijke opgaven en de specifieke uitdagingen in de zorg, het onderwijs en de corporatiesector en ook wat het betekent om vanuit waardengedreven leiderschap invulling te geven aan je rol als bestuurder.

 • Dagdeel 1 en 2: Persoonlijke leerdoelen & Ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld
 • Dagdeel 3 en 4: Moreel kompas & Waardengedreven bestuurlijk leiderschap
 • Dagdeel 5 en 6: Besturen van een zorgorganisatie & Omgaan met in- en externe stakeholders
 • Dagdeel 7 en 8: Besturen van een corporatie & Omgaan met in-en externe stakeholders
 • Dagdeel 9 en 10: Besturen van een onderwijsorganisatie & Omgaan met in- en externe stakeholders
 • Dagdeel 11 en 12: Digitalisering en digitale transformatie & Financiën en bedrijfsvoering
 • Dagdeel 13 en 14: Samenspel Bestuur en Raad van Toezicht & Bestuurderspracticum

Na de basisopleiding Bestuurder Publieke Sector is een specialisatie mogelijk tot bestuurder in de zorg, onderwijs of woningcorporatie.

In deze vervolgopleiding ga je je gericht oriënteren op je rol als bestuurder. Een uitgebreide stage bij een bestuurder in de zorg, onderwijs of woningcorporatie staat hierbij centraal. Public Academy zorgt voor een stageplaats.

Daarnaast ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling als bestuurder. Door middel van een bestuurdersscan, die specifiek gericht is op competenties voor het vervullen van een bestuurdersfunctie, wordt jouw ontwikkelpotentieel in kaart gebracht. Tijdens de vervolgopleiding ga je mede aan de hand van je ervaringen uit de stage en de inzichten uit de bestuurdersscan aan de slag met de verdere ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap en je rol als bestuurder

De opleiding richt zich zowel op (nieuwe) bestuurders die zich meer bestuurlijke vaardigheden eigen willen maken als op managers en directeuren uit de publieke en de private sector die de stap willen maken naar bestuurder in de publieke sector.

Public Academy stelt de groep van deelnemers met zorg samen op basis van cv, motivatie en een kennismakingsgesprek. De groep deelnemers wordt per lichting bewust klein gehouden zodat er maximale interactie is en er volop ruimte is voor reflectie en het delen van ervaringen. Wij streven daarbij naar een mix van diversiteit en verschillende professionele achtergronden.

In de opleiding krijgen deelnemers onder leiding van ervaren bestuurders uit de zorg, het onderwijs en de woningcorporaties praktische handvatten om met de huidige en toekomstige uitdagingen in de verschillende sectoren om te gaan. Dit biedt de garantie van een  goede combinatie van theorie en praktijk.

De bestuurders delen hun eigen persoonlijke dilemma’s en uitdagingen als bestuurder vanuit de praktijk van alle dag en aan de hand van concrete casuïstiek hoe het is om bestuurder te zijn in de zorg, het onderwijs en de corporatie. Daarbij komen uitgebreid de specifieke thema’s en bestuurlijke uitdagingen per sector aan bod. De ervaren bestuurders en docenten zetten zich met enthousiasme in om jou als bestuurder ‘nieuwe stijl’ mee te nemen hoe het is om te besturen in het complex maatschappelijke speelveld en alle bestuurlijke uitdagingen die hierbij een rol spelen.

De opleiding wordt gewaardeerd met 46 PE-punten. Na de opleiding ontvang je een gecertificeerd diploma. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee van € 6.450,- exclusief BTW voor de basisopleiding van 7 modules is. De prijs voor de basisopleiding inclusief specialisatie bedraagt € 8.450,- exclusief BTW.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak ook vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

 

Bestuurlijke inzichten

Krijg vanuit een bestuurlijke rol zicht op alle interne en externe stakeholders en hoe te werken aan sociale innovatie en nieuwe duurzame samenwerkingsverbanden

 

Sectorspecifieke specialisatie

Persoonlijke specialisatie op de basisopleiding: Een unieke meeloopstage bij een ervaren bestuurder in de zorg, onderwijs of woningcorporatie.

Verandervermogen

Inzicht hoe je als bestuurder het verandervermogen van organisaties kunt versterken en mensen in hun kracht zet vanuit diversiteit en inclusiviteit

Boardroom dynamics

Zicht op de boardroom dynamics en het samenspel tussen bestuur en Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen

Alumni netwerk

Opname in de alumnigroep en het uitgebreide netwerk van erly

Expertise

Leer de expertise van bevlogen en vooraanstaande docenten/bestuurders die de maatschappelijke sectoren van binnenuit kennen

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Docenten.

Marianne Luyer.

Leiderschap

Rinda den Besten.

Bestuurder

Steven de Waal.

Governance

Gea Sijpkes.

Bestuurder WZC Humanitas

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Harry Platte.

Directeur-bestuurder Parteon

Muriëlle van der Voort.

Bestuurder Nuovo Scholengroep

Marien de Langen.

vz RvT Humanitas

Hendrik van Moorsel.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg

Arnoud Klerkx.

Docent Digitalisering

Lilian Vos.

Governance Boardroom adviseur

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.