De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om waarachtige leiders die vanuit oprechtheid en intrinsieke maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen aan betere organisaties en daarmee aan een betere wereld.

Startdatum

verwacht voorjaar 2025

PE punten

30 PE punten

Locatie

Baarn

Investering

€ 3.950,- (excl. BTW)

In deze leiderschapsleergang krijg je als deelnemer handvaten hoe het is om te sturen vanuit jouw eigen moreel kompas en drijfveren. Hoe kun je vanuit waarachtig leiderschap gewenste veranderingen in jouw eigen organisatie vormgeven? Ook wordt vanuit de toegepaste filosofie uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe een waarachtig en wijs leider impact kan hebben en wat het betekent om als waarachtig leider moed en lef te tonen en je rug recht te houden ook al is de weerstand nog zo groot.

In vijf modules verspreid over tien dagdelen gaan de deelnemers samen met ervaren en betrokken docenten op het gebied van leiderschap op zoek naar wat waarachtig leiderschap is en hoe je als leidinggevende daar invulling aan kunt geven.

  • Dag 1: Waarachtig leiderschap en moreel kompas
  • Dag 2: Waarachtig leiderschap als motor van verandering
  • Dag 3: Waarachtig leiderschap vanuit wijsheid
  • Dag 4: Waarachtig leiderschap en de moed om het anders te doen
  • Dag 5: Practicum: Waarachtig leiderschap in de praktijk

Als leidinggevende (bestuurder, directeur, manager) beweeg je jezelf op strategisch niveau en wil je jezelf graag verder ontwikkelen op het gebied van waarachtig leiderschap. Je wilt vanuit authenticiteit en waarachtigheid leren om als leidinggevende dichter bij jezelf te komen en meer te vertrouwen op je morele kompas. Je wilt vanuit zelfreflectie groeien en jezelf verder ontwikkelen als waarachtig leider en samen met jouw medewerkers vanuit waarachtigheid werken aan organisaties die echt het verschil kunnen maken.

Public Academy stelt de groep van deelnemers met zorg samen op basis van cv, motivatie en een kennismakingsgesprek. De groep deelnemers wordt per lichting bewust klein gehouden zodat er maximale interactie is en er volop ruimte is voor reflectie en het delen van ervaringen.

Tijdens deze leiderschapsleergang zal steeds vanuit de eigen actuele praktijksituatie gereflecteerd worden op de invulling van waarachtig leiderschap en zullen door de docenten persoonlijke handvaten worden geboden om hierin verder te groeien. Ook zal tijdens de leergang intervisie en reflectie onderling in groepjes van deelnemers worden georganiseerd. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de lessons learned aan elkaar gepresenteerd en wordt hierdoor door overige deelnemers op gereflecteerd. Ook wordt stilgestaan bij de individuele leerdoelen van alle deelnemers, waarna de leergang wordt afgesloten met uitreiking van een certificaat.

We zijn ons steeds meer bewust dat we leven op een kwetsbare planeet waarvoor we verantwoordelijk zijn en waar ook in de toekomst voor iedereen een plek moet zijn. Vraagstukken als duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit staan hoog op de agenda van maatschappelijke organisaties.

Dit vraagt om waarachtige leiders die vanuit een sterk eigen moreel kompas willen bijdragen aan betere organisaties en daarmee aan een betere wereld.

De 30 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit&zoetigheden, uitgebreide lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

Highlights

Inzicht in waarachtig leiderschap

Reflectie op eigen moreel kompas

Inspiratie en diepgaande inzichten

Feedback op persoonlijk leiderschap

Intake op basis van persoonlijke drijfveren

Impact op de samenleving

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Docenten.

Marianne Luyer.

Leiderschap

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.