Leergang voor ervaren bestuurders die noodzaak zien om nu te acteren en te versnellen.

Startdatum

Voorjaar 2025

PE-punten

36 PE punten

Locatie

Baarn

Investering

€ 5.950,- (excl. BTW)

De uitdagingen voor maatschappelijke organisaties zijn er de afgelopen jaren bepaald niet kleiner op geworden. Daarnaast is de brede wetenschap er steeds meer van overtuigd dat het klimaat en natuur zich op een kantelpunt begeeft. Ook kampen veel sectoren met personeelstekorten, is er sprake van een toenemende sociale ongelijkheid in de samenleving en neemt het wantrouwen jegens instituties toe.

We leven in tijden van urgentie waarbij steeds zwaardere eisen worden gesteld aan het leiderschap in maatschappelijke organisaties. Overheid en samenleving worstelen zich van crisis naar crisis en er moeten op tijd moeilijke beslissingen worden genomen. Dat vraagt van bestuurders dat zij leiderschap tonen en als bestuurder lef tonen om soms moeilijke beslissingen te nemen of buiten gebaande wegen oplossingen te zoeken.

Leiders moeten moed tonen om met urgentie te werken aan de klimaatcrisis en andere maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. In vijf modules verspreid over tien dagdelen worden de deelnemers geïnspireerd door denkers en doeners. Sprekers die de urgentie en noodzaak zien om nu te handelen en nieuwe oplossingen bedenken om zaken die nodig zijn te versnellen of mogelijk te maken. Dit vraagt moed om anders te durven denken en af en toe je nek uit te steken. Het pionieren met nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatievormen maakt daar vaak onderdeel van.

Deze leiderschapsleergang bestaat uit vijf modules verspreid over tien dagdelen. Ieder van de vijf modules kent een eigen invalshoek van waaruit urgent leiderschap wordt besproken en op basis waarvan praktische handvaten worden geboden om als bestuurder hier zelf me aan de slag te gaan. Onderwerpen als hoe kun je als bestuurder zaken versnellen, hoe geef je vorm aan nieuwe organisatienetwerken en hoe kun je de executiekracht van je organisatie als bestuurder versterken komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Deze leergang richt zich op ervaren bestuurders en leidinggevenden uit het maatschappelijk middenveld die echt het verschil willen maken.

 

De 36 PE-punten die behaald worden met deze opleiding van Public Academy wordt door de diverse beroepsorganisaties erkend. Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen.

Investering
Je investering bestaat uit een deelname fee.
Dit is een all-in tarief inclusief het studiemateriaal, arrangementskosten en begeleiding en verzorging op de locatie, zoals koffie, thee, fruit, lunch en borrel.

Vergoeding door werkgever?
De opleidingen van Public Academy worden vaak integraal vergoed door de werkgever in het kader van een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan. De opgedane kennis en vaardigheden kun je vaak direct toepassen in jouw werkomgeving.

 

Reflecteren op leiderschap

Expertise van bevlogen docenten

Lange termijn waardecreatie

Ethische dilemma’s en vraagstukken

Moreel kompas

Veel interactie

Een gedegen opleiding met betrokken docenten die zelf veel ervaring hebben als toezichthouder en je vanuit praktijksituaties meenemen in allerlei dilemma’s en vraagstukken, dit heeft me enorm geholpen om kort na de opleiding een positie als lid RvC te krijgen.

Oscar Temminck | Lid Raad van Commissarissen Cazas Wonen |

Ik heb meerdere opleidingen gevolgd bij de Public Academy. Je leert een andere manier van denken in een ontspannen en veilige omgeving. De deelnemers worden bij alle opleidingen vooraf geselecteerd en zijn hierdoor van zeer goed niveau, waardoor ik veel van anderen heb kunnen leren én mijn netwerk heb kunnen uitbreiden.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

De opleiding heeft mij als toezichthouder nog meer geleerd over ´het nieuwe toezicht´ waarin houding, gedrag en echt in contact zijn met stakeholders belangrijk zijn. Iets waar ik nu ook in mijn rol als voorzitter van de RvC veel aan heb.

Jolanda Waaijer | Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgaccent |

Ik werkte tijdens de opleiding in het bedrijfsleven en heb veel geleerd over de publieke sector. Daarnaast heeft de opleiding mij als toezichthouder tools gegeven om beter om te gaan met governance vraagstukken waardoor ik nog meer in mijn kracht ben gezet als lid RvC.

Jenneke Welmers | Vice-voorzitter RvC Parteon, Voorzitter auditcommissie Livio |

Ik heb ervaren hoe leuk de publieke sector is en dat een frisse blik vanuit het bedrijfsleven in een RvC zeker toegevoegde waarde heeft. Het was leuk dat ik tijdens de opleiding ben benoemd als lid RvC waardoor ik gelijk in de praktijk aan de slag kon.

Annelinda van Dijck-van Eck | Lid Raad van Commissarissen Intermaris |

Door de opleiding heb ik veel geleerd over het belang van je authenticiteit als bestuurder en het nieuwe leiderschap dat daarbij hoort. Ik ben als persoon hierdoor zelfverzekerder geworden en het heeft me betere instrumenten tot reflectie gegeven, waardoor ik als bestuurder ben gegroeid.

Emmy Elgersma | Directeur-bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen |

Docenten.

Anna Ermers.

Associate

Lilian Vos.

Governance Boardroom adviseur

Miranda Been.

Programma manager

Tristan Vos.

Managing Director

Floortje van Tilburg.

Projectmanager

Willem van Leeuwen.

Governance Voorzitter RvC Onderwijs/WoCo

Frédérique Bijl.

Boardroom dynamics Voorzitter RvT Cultuur

Peter Knuvers.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg/WoCo

Theo Schraven.

Good governance, bestuursadviseur Zorg

Eric Kemperman.

Integriteit en dillema’s Voorzitter RvC WoCo

Marianne Luyer.

Leiderschap

Harry Platte.

Directeur-bestuurder Parteon

Léon Bobbe.

Voormalig bestuurder De Key Docent Strategie

Bea Annot-Mekelenkamp.

Vz RvC IJsseldal Wonen, vz RvT Vogellanden

Jenneke Welmers.

Vice vz RvC Parteon en lid RvT Livio

Goos Minderman.

Gastdocent governance Voorzitter RvC WoCo

Hendrik van Moorsel.

Financieel toezicht Voorzitter RvT Zorg

Marien de Langen.

vz RvT Humanitas

Mohamed Acharki.

Bestuurder Rochdale

Martine van den Berg.

Trainer, coach

Rob Rötscheid.

Gastdocent

Steven de Waal.

Governance

Rinda den Besten.

Bestuurder

Gea Sijpkes.

Bestuurder WZC Humanitas

Cees van Boven.

Bestuurder Woonzorg

Arnoud Klerkx.

Docent Digitalisering

Muriëlle van der Voort.

Bestuurder Nuovo Scholengroep

Cor van Montfoort.

Lid Onderwijsraad, senior onderzoeker VU en TU

Gerard van Bortel.

Ass. professor Housing Management

Annelinda van Dijck-van Eck

Toezichthouder

Inschrijven Wil je deelnemen aan deze opleiding? Schrijf je direct in.